Izrada pečata

ŠTA JE PEČAT?

PEČAT JE VAŽAN ELEMENT IDENTIFIKACIJE FIRME ILI POJEDINCA. Izrada pečata za firmu je često prvi korak u poslovanju. Osim što je znak ozbiljnosti firme, predstavlja vizuelni identitet kada je u pitanju pečat sa znakom firme,  pečat za firme i dodatno osigurava potpis od falsifikovanja.
Međutim, pečat koriste i udruženja, sportski klubovi i organizacije, advokati, lekari, profesori, ali  i mnogi drugi pojedinci i pravna lica. 
Mi ćemo uvek dati idejno rešenje za pečat u skladu sa registrovanim podacima kod APR ili u drugom Registru.

Pečat za firme (DOO)

Za firme (DOO) izrađuje se okrugli pečat prečnika 30mm.
Potrebno nam je APR rešenje (kopija originala) prilikom poručivanja pečata.

Pečat za preduzetničke radnje

Za preduzetnike izrađuje se četvrtasti pečat.
Veličina zavisi od dužine teksta koji je na pečatu.
Potrebno nam je APR rešenje (kopija originala) prilikom poručivanja pečata.

Delovodni pečat

Delovnodni pečat se izrađuje u veličini 47x18mm.
Potrebno je napisati zahtev na memorandumu firme za izradu delovodnog pečata.

Faksimil, pečat sa ličnim potpisom

Faksimil, pečat sa ličnim potpisom se izrađuje u veličini 48x18mm.
Od dokumentacije potrebno je poneti ličnu kartu. Potpisujete se kod nas u radnji.

Pečat za lekare

Prilikom poručivanje potrebno je doneti diplomu, licencu ili potvrdu o specijalizaciji u zavisnosti kakav se tip lekarskog pečata izrađuje.

PEČAT ZA STAMBENU ZAJEDNICU

Pečat za stambene zajednice izrađuje se u skladu sa upisanim podacima u Registar stambenih zajednica Srbije.
Zahtev za izradu pečata stambene zgrade podnosi Upravnik stambene zajednice.
Pečat za stambenu zgradu po pravilu nema logo zgrade na pečate već se ističe broj ulaza, odnosno naziv ulice.